Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Oversigt over menuen Home................. 6 Medfølgende tilbehør............................ 8 Om den medfølgende software.......................9 Dele og kontroller................................ 11 Forside..............................................................11 Bagside.............................................................13 Afspillerens kontroller og skærmbilleder.................................... 14 Brug af 5-vejsknappen og skærmen.............15 Visning af skærmen "Now Playing".............21 Brug af knappen OPTION................... 22 Afspilning af videoer Afspilning af en video.......................... 46 Indstilling af retningen for visning af video.................................................. 48 Indstilling af visningen af videoskærmen................................... 50 Indstilling af zoom-funktion............... 51 Sletning af videoer fra videobiblioteket................................. 53 Visning af videoindstillingsmenuen... 54 Introduktion Klargøring af afspilleren..................... 23 Opladning af afspilleren................................23 Tænding og slukning af afspilleren..............25 Indhentning af data............................. 26 Overførsel af data................................ 27 Afspilning af musik Søgning efter sange (Music Library)........ 30 Søgning efter sange efter sangnavn..............30 Søgning efter sange efter album...................31 Søgning efter sange efter kunstner...............32 Søgning efter sange efter genre.....................33 Søgning efter sange efter udgivelsesår.........34 Søgning efter sange efter mappe...................35 Afspilning af en afspilningsliste.......... 36 Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge......................................... 37 Sletning af sange fra Music Library..... 38 Visning af musikindstillingsmenuen.................. 39 Indstilling af musikken Indstilling af afspilningstilstanden (Play Mode)........................................... 41 Indstilling af lydkvaliteten (Equalizer)............................................ 43 Ændring af lydkvaliteten...............................43 Tilpasning af lydkvaliteten............................45 Afspilning af fotos Visning af et foto................................. 55 Indstilling af fotoretning..................... 57 Indstilling af visningen af fotoskærmen...................................... 59 Afspilning af et diasshow..................... 60 Indstilling af afspilningstilstand for diasshow............................................ 61 Indstilling af interval for et diasshow............................................ 62 Sletning af fotos fra fotobibliotek........ 63 Visning af fotoindstillingsmenuen...... 64 Lytte til FM-radio Lytte til FM-radio................................ 65 1 Skifte til FM-radio.......................................65 2 Forudindstilling af radiostationer automatisk (Auto Preset).................................66 3 Valg af radiostationer..................................67 Forudindstilling af radiostationer manuelt.............................................. 68 Sletning af forudindstillede radiostationer...............................................69 Indstilling af modtagelsen (Scan Sensitivity).................................... 70 Ændring til mono/stereo (Mono/Auto).......................................... 71 Visning af indstillingsmenuen FM-tuner........................................... 72 Fortsættes

Common Settings Begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit))............................. 73 Deaktivering af biplyden..................... 74 Indstilling af en type pauseskærmbillede............................ 75 Justering af lysstyrken på skærmen (Brightness)........................................... 76 Indstilling af aktuelt klokkeslæt (Set Date-Time)...................................... 77 Indstilling af datoformatet.................. 79 Indstilling af klokkeslætformatet........ 80 Visning af oplysninger om afspilleren (Unit Information).................................. 81 Nulstilling til fabriksindstillinger (Reset all Settings)................................... 82 Formatering af hukommelsen (Format)............................................... 83 Valg af skærmsprog............................. 85 Nyttige oplysninger Maksimering af batteriets levetid........ 87 Hvad er format og bithastighed?......... 88 Hvad er lydformat?.........................................88 Hvad er videoformat?....................................89 Hvad er fotoformat?.......................................89 Lagring af data..................................... 90 Opgradering af afspillerens firmware............................................ 91 Fejlfinding Fejlfinding........................................... 92 Meddelelser........................................ 104 Andre oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger............... 106 Licens- og varemærkeoplysninger..... 114 Specifikationer................................... 117 Indeks................................................ 123 Bemærkning Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har købt afspilleren.