Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

50 Afspilning af videoer

50 Afspilning af videoer Indstilling af visningen af videoskærmen Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysninger om en video, såsom dens titel, dens afspilningsikon og forløbne afspilningstid osv. under afspilning. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Video Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Display", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "On": Viser videoens titel, afspilningsstatus eller den forløbne tid osv. "Off ": Skjuler de detaljerede oplysninger om den video, der i øjeblikket afspilles, og viser kun disse, når du betjener afspilleren. (Standardindstilling) Tip Indstilling for visningen kan angives på videoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Display" i indstillingsmenuen. Bemærkning Hvis "Video Orientation" indstilles til "Horizontal (right)", vises videotitlen ikke.

51 Afspilning af videoer Indstilling af zoom-funktion Du kan zoome i den video, der i øjeblikket afspilles. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Video Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Zoom Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Fortsættes