Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

54 Afspilning af videoer

54 Afspilning af videoer Visning af videoindstillingsmenuen Du kan få vist videoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/ PWR OFF på en oversigtsskærm, f.eks. en videoliste, eller på videoskærmen "Now Playing". Fra videoindstillingsmenuen er flere forskellige videoindstillinger tilgængelige. De indstillingsmuligheder, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af den skærm, hvor du får vist indstillingsmenuen. Indstillingsmuligheder vises på oversigtsskærmen Indstillingsmuligheder Beskrivelse/referenceside Now Playing Viser skærmen "Now Playing". Play from beginning Finder begyndelsen af videoen ( side 47). Detailed Information Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning, video/lydkomprimeringsformat, filnavne osv. Most Recent Video Starter afspilningen af den video, som blev afspillet senest. Go to the song playback screen Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede sang vises. Indstillingsmuligheder vises på skærmen "Now Playing" Indstillingsmuligheder Beskrivelse/referenceside Play from beginning Finder begyndelsen af videoen ( side 47). Zoom Settings Indstiller zoom-funktionen ( side 51). Video Orientation Indstiller retningen for visning af videoen ( side 48). Display Indstiller om videooplysninger skal vises/ikke vises ( side 50). Detailed Information Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning, video/lydkomprimeringsformat, filnavne osv. Brightness Justerer skærmens lysstyrke ( side 76). Clock Display Viser det aktuelle klokkeslæt ( side 78). Go to the song playback screen Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede sang vises.

55 Afspilning af fotos Visning af et foto Du kan enten få vist ét foto komplet på skærmen (enkelt visning) eller flere fotos kontinuerligt (afspilning af diasshow) ( side 60). Photo Library Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over fotomapper vises. (Photo Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Fotolisten vises. Tryk på knappen /// for at vælge et foto, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Det valgte foto vises. Tryk på knappen / for at få vist de forrige eller næste fotos. Fortsættes