Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

56 Afspilning af fotos

56 Afspilning af fotos Tip Afspilningen af sange eller FM-tunermodtagelse fortsætter, også selvom du søger efter fotos i oversigterne over fotomapper eller i fotolisterne, eller når skærmen "Now Playing" for fotoet vises. Du kan få vist fotos i en udvalgt mappe kontinuerligt (afspilning af diasshow) ( side 60). Du kan arrangere fotos, der er overført til afspilleren efter mappe. Vælg afspilleren (som [WALKMAN]) ved brug af Windows Stifinder, og træk og indsæt en ny mappe i [WALKMAN]. For oplysninger om datahierarki, se side 29. Bemærkninger Der kan vises op til 1.000 fotomapper i fotomappeoversigten. Og der kan vises op til 8.000 fotos i fotooversigten, uanset det antal mapper, som de er gemt i. Hvis størrelsen på fotoet er for stor, eller hvis fotofilen er beskadiget, vises , og fotoet kan ikke vises.

57 Afspilning af fotos Indstilling af fotoretning Du kan indstille retningen for visning af fotos til "Vertical", "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)". Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Photo Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Orientation", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Fortsættes