Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

58 Afspilning af fotos

58 Afspilning af fotos Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "Vertical": Vises med 240 × 320 pixel. (Standardindstilling) "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Vises med 320 × 240 pixel. 5-vejsknappens funktion skifter i henhold til indstillingen af "Photo Orientation" ( side 19). "Vertical" "Horizontal" Tip Fotoretningen kan indstilles på skærmen "Now Playing" for fotoet. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Photo Orientation" i indstillingsmenuen.

59 Afspilning af fotos Indstilling af visningen af fotoskærmen Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysninger om et foto, f.eks. et ikon, der viser afspilningsstatus osv., mens et foto vises. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Photo Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Display", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "On": Viser titlen på det aktuelle foto, optagedato, afspilningsstatus, fotonummer osv. "Off ": Skjuler oplysningerne for det aktuelle foto. (Standardindstilling) Tip Indstilling for visningen kan angives på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Display" i indstillingsmenuen. Bemærkning Hvis "Photo Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)" ( side 57), vises fototitlen ikke, selvom "Display" indstilles til "On".