Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

60 Afspilning af fotos

60 Afspilning af fotos Afspilning af et diasshow Du kan få vist fotos i en udvalgt mappe kontinuerligt. Photo Library Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over fotomapper vises. (Photo Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge en fotomappe, og tryk derefter på knappen , og hold den inde. Et diasshow starter. Tip Du kan starte afspilning af et diasshow med enhver af følgende betjeninger: Tryk på knappen , og hold den inde, i fotolisten. Tryk på knappen på skærmen "Now Playing" for fotoet. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF i oversigten over fotomapper eller i en fotoliste, og vælg derefter "Begin slide show" i indstillingsmenuen. Bemærkning Skærmen slukkes ikke automatisk og skifter ikke til et pauseskærmbillede ( side 75), mens der afspilles et diasshow.

61 Afspilning af fotos Indstilling af afspilningstilstand for diasshow Du kan få vist fotos som et diasshow gentagne gange. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Photo Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Slide Show Repeat", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "On": Viser fotos i en fotomappe kontinuerligt og gentagne gange. "Off ": Viser fotos i en fotomappe kontinuerligt til det sidste foto, vender derefter tilbage til det første foto og afspilningen sættes på pause. (Standardindstilling) Tip Afspilningstilstanden for et diasshow kan indstilles på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Slide Show Repeat" i indstillingsmenuen. Bemærkning Skærmen slukkes ikke automatisk og skifter ikke til et pauseskærmbillede ( side 75), mens der afspilles et diasshow.