Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

62 Afspilning af fotos

62 Afspilning af fotos Indstilling af interval for et diasshow Du kan angive, hvor længe hvert foto skal vises. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Photo Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Slide Show Interval", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Der skiftes til de næste fotos i det valgte interval fra "Short", "Normal" (standardindstilling) eller "Long". Tip Intervallet for diasshowet kan indstilles på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Slide Show Interval" i indstillingsmenuen. Bemærkning Det kan tage tid at vise et foto, hvis det er af en stor størrelse.

63 Afspilning af fotos Sletning af fotos fra fotobibliotek Når du sletter fotos fra "Photo Library", skal du anvende Media Manager for WALKMAN eller Windows Stifinder. Detaljer vedrørende brug af Media Manager for WALKMAN finder du i Help i programmet. Bemærkning Media Manager for WALKMAN kan ikke anvendes til at slette fotos, hvis navne er blevet ændret vha. Windows Stifinder.