Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

64 Afspilning af fotos

64 Afspilning af fotos Visning af fotoindstillingsmenuen Du kan få vist fotoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/ PWR OFF på en oversigtsskærm, f.eks. en fotomappeliste, eller på fotoskærmen "Now Playing". Fra fotoindstillingsmenuen er flere forskellige fotoindstillinger tilgængelige. Indstillingsmulighederne, der vises i menuen kan variere, afhængigt af det skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen. Indstillingsmuligheder vises på oversigtsskærmen Indstillingsmuligheder Beskrivelse/referenceside Now Playing Viser skærmen "Now Playing". Begin slide show Starter et diasshow ( side 60). Detailed Information Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, filnavne osv. Most Recent Photo Starter afspilningen af det foto, som blev afspillet senest. Go to the song playback screen Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede sang vises. Indstillingsmuligheder vises på skærmen "Now Playing" Indstillingsmuligheder Beskrivelse/referenceside Photo Orientation Indstiller fotoretningen ( side 57). Display Indstiller, om fotooplysninger skal vises/ikke vises ( side 59). Detailed Information Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, filnavne osv. Slide Show Repeat Vælger afspilningstilstanden for diasshow ( side 61). Slide Show Interval Vælger intervallet for diasshowet ( side 62). Brightness Justerer skærmens lysstyrke ( side 76). Clock Display Viser det aktuelle klokkeslæt ( side 78). Go to the song playback screen Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede sang vises.

65 Lytte til FM-radio Lytte til FM-radio Du kan lytte til FM-radio. Ledningen til hovedtelefonerne fungerer som en antenne, så tilslut hovedtelefonerne, og gør ledningen så lang som muligt. FM Radio Knappen BACK/HOME Knappen OPTION/PWR OFF 5-vejsknap 1 Skifte til FM-radio Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. FM-radioskærmbilledet vises. (FM Radio), og tryk Frekvens Forudindstillet nummer Afhængigt af det land/område hvor du har købt afspilleren, vises skærmbilledet forskelligt. Fortsættes