Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

66 Lytte til FM-radio 2

66 Lytte til FM-radio 2 Forudindstilling af radiostationer automatisk (Auto Preset) Du kan forudindstille radiostationer, der kan modtages, (op til 30 stationer) i dit område automatisk ved at vælge "Auto Preset". Når du anvender FMtuneren for første gang, eller når du flytter til et nyt område, anbefaler vi, at du forudindstiller de radiostationer, der kan modtages, ved at vælge "Auto Preset". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF under FM-modtagelse. Menuen Option vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Auto Preset", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Radiostationer, der kan modtages, bliver forudindstillet i rækkefølgen fra lav til høj frekvens. "Auto Preset completed." vises, når forudindstillingen er fuldført, og den første forudindstillede station er klar til at blive modtaget. Bemærkning Funktionen "Auto Preset" sletter allerede forudindstillede radiostationer. Sådan stoppes automatisk forudindstilling Vælg "No" i trin , og tryk på knappen for at bekræfte. Sådan blokeres modtagelsen fra uønskede stationer Hvis der forekommer interferens eller følsomheden er for høj, skal du skifte modtageindstillingen ( side 70) til "Low". Fortsættes

67 Lytte til FM-radio 3 Valg af radiostationer For at Funktion Vælge den tidligere frekvens Tryk på knappen . Vælge den næste frekvens Tryk på knappen . Søge efter den tidligere radiostation, der kan modtages* 1 Tryk på, og hold knappen nede. Søge efter den næste radiostation, der kan modtages* 1 Tryk på, og hold knappen nede. Vælge det tidligere forudindstillede nummer* 2 Tryk på knappen . Vælge det næste forudindstillede nummer* 2 Tryk på knappen . * 1 Ved at trykke knappen () ned under FM-modtagelse finder du den tidligere (eller næste) radiostation. Hvis radiostationen kan modtages, accepteres modtagelsen. Hvis der forekommer interferens eller følsomheden er for høj, skal du skifte modtageindstillingen ( side 70) til "Low". * 2 Denne indstilling annulleres, hvis der ikke indtastes nogen stationer. Forudindstil de stationer, der kan modtages, ved hjælp af "Auto Preset" ( side 66). Tip Hovedtelefonledningen tjener som en antenne, så forlæng den så meget som muligt. Sådan slukkes kort for FM-tunerens lydstyrke Når du trykker på knappen , udsendes FM-tunerens lyd ikke. Når du trykker på knappen igen, udsendes FM-tunerens lyd igen.