Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

68 Lytte til FM-radio

68 Lytte til FM-radio Forudindstilling af radiostationer manuelt Du kan forudindstille radiostationer, som "Auto Preset" ikke kan genkende ( side 66). Frekvens Forudindstillet Knappen OPTION/PWR OFF 5-vejsknap Tryk på knappen / for at vælge den ønskede frekvens under FM-modtagelse. Tryk på, og hold knappen nede. Den frekvens, som du valgte i trin , forudindstilles, og det tildelte forudindstillede nummer vises under frekvensen. Tip Du kan forudindstille op til 30 stationer. Manuelt forvalg af FM kan indstilles på FM-radioskærmbilledet. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Save to Preset" på menuen Option. Bemærkninger Det forudindstillede nummer lagres i rækkefølge, fra lav til høj frekvens. Hvis den forudindstillede station, som du vil lagre, allerede er forudindstillet, vises "Preset already exists.", og stationen kan ikke forudindstilles igen. Fortsættes

69 Lytte til FM-radio Sletning af forudindstillede radiostationer Vælg et ønsket forudindstillet nummer til frekvensen ved at trykke på knappen / under FM-modtagelse. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF. Menuen Option vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Delete from Preset", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Når den forudindstillede radiostation slettes, vises en meddelelse.