Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Oversigt over menuen

Oversigt over menuen Home Du kan få vist menuen Home ved at trykke på og holde knappen BACK/ HOME på afspilleren nede. Menuen Home er udgangspunktet for hver funktion, som f.eks. afspilning af sange, videoer og fotos, søgning efter sange, aflytning af FM-radio og ændring af indstillinger. Shuffle All................................ 37 FM Radio.................................. 65 Clock Display* 1 .......................... 78 Photo Library.......................... 55 Music Library All Songs....................................... 30 Album........................................... 31 Artist.............................................. 32 Genre............................................. 33 Release Year.................................. 34 Folder............................................ 35 Video Library.......................... 46 Fortsættes * 1 vises i stedet for (Clock Display), hvis afspilleren opretter adgang til visse onlinetjenester (kun tilgængelig i USA). For at gendanne (Clock Display) skal du formatere afspillerens hukommelse ( side 83).

Settings Music Settings Play Mode................................ 41 Equalizer.................................. 43 Video Settings Zoom Settings......................... 51 Video Orientation................... 48 Display...................................... 50 Photo Settings Photo Orientation................... 57 Display...................................... 59 Slide Show Repeat................... 61 Slide Show Interval................. 62 FM Radio Settings Scan Sensitivity....................... 70 Mono/Auto.............................. 71 Common Settings Unit Information.................... 81 AVLS (Volume Limit)............ 73 Beep Settings........................... 74 Screensaver.............................. 75 Brightness................................ 76 Set Date-Time......................... 77 Date Display Format.............. 79 Time Display Format............. 80 Reset all Settings..................... 82 Format...................................... 83 Language Settings........................ 85 Playlists.................................... 36 Now Playing............................ 21