Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

70 Lytte til FM-radio

70 Lytte til FM-radio Indstilling af modtagelsen (Scan Sensitivity) Når du vælger stationer ved hjælp af funktionen "Auto Preset" ( side 66) eller knappen / , modtager FM-modtageren muligvis mange uønskede radiostationer, da følsomheden er for høj. I dette tilfælde, skal du indstille modtagelsen til "Low". "High" er indstillet som standard. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "FM Radio Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "FM Radio Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Scan Sensitivity", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge "Low", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Sådan sættes modtagefølsomheden tilbage til standard Vælg "High" i trin , og tryk på knappen for at bekræfte.

71 Lytte til FM-radio Ændring til mono/stereo (Mono/Auto) Hvis der forekommer støj under FM-modtagelsen, skal modtageren indstilles til "Mono" for mono. Hvis du indstiller den til "Auto", vælges mono/stereomodtagelse automatisk, afhængigt af modtageforholdene. "Auto" er indstillet som standard. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "FM Radio Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "FM Radio Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Mono/Auto", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge "Mono," og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Sådan vender du tilbage til den automatiske indstilling Vælg "Auto" i trin , og tryk på knappen for at bekræfte.