Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

72 Lytte til FM-radio

72 Lytte til FM-radio Visning af indstillingsmenuen FM-tuner Du kan få vist indstillingsmenuen FM-tuner ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF, mens FM-radioskærmbilledet vises. Fra indstillingsmenuen FM-tuner er der forskellige FM-tunerindstillinger tilgængelige. Indstilingsmuligheder Beskrivelse/referenceside Save to Preset Forudindstiller den aktuelt indstillede radiostation ( side 68). Delete from Preset Sletter en radiostation fra de forudindstillede stationer ( side 69). Auto Preset Forudindstiller radiostationerne automatisk ( side 66). Scan Sensitivity Justerer tunermodtagerens følsomhed ( side 70). Mono/Auto Skifter til enten mono eller stereo ( side 71). Clock Display Viser den aktuelle tid. Go to the song playback screen Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede sang vises.

73 Common Settings Begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit)) Du kan indstille "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) til begrænsning af den højeste lydstyrke for at forhindre høreforstyrrelser eller distraktion. Med "AVLS (Volume Limit)" kan du lytte til musik med en behagelig lydstyrke. "Off " er indstillet som standard. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "AVLS (Volume Limit)", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge "On", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Lydstyrken holdes på et rimeligt niveau. Indstilling til slukket Vælg "Off " i trin , og tryk derefter på knappen for at bekræfte.