Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

76 Common Settings

76 Common Settings Justering af lysstyrken på skærmen (Brightness) Du kan indstille displayets lysstyrke til ét af fem niveauer. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Brightness", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen for justering af lysstyrke vises. Tryk på knappen /// for at vælge et niveau, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "3" er indstillet som standard. Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på knappen for at bekræfte. Hvis du trykker på knappen BACK/HOME, før du har bekræftet, annulleres indstillingen. Tip Du kan justere lysstyrken på skærmen, mens du afspiller en video eller et foto. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg derefter "Brightness" i indstillingsmenuen. Hvis du justerer skærmens lysstyrke til et lavere niveau, vil opladningen holde sig længere ( side 87).

77 Common Settings Indstilling af aktuelt klokkeslæt (Set Date-Time) Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt ved at justere det manuelt. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Set Date-Time", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen, der bruges til at indstille dato og klokkeslæt, vises. Tryk på knappen / for at vælge et år, og tryk derefter på knappen / for at ændre værdien. Som i trin , juster indstillingerne for måned, dato, time og minut. Tryk på knappen for at bekræfte. Fortsættes