Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

78 Common Settings

78 Common Settings Visning af det aktuelle klokkeslæt Vælg (Clock Display) i menuen Home. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på skærmen "Now Playing", og vælg "Clock Display" i indstillingsmenuen. Tip Du kan vælge datoformatet blandt "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/ YYYY". Herudover kan du vælge mellem formaterne til "12-hour" eller "24-hour". For detaljer, se "Indstilling af datoformatet" (Date Display Format) ( side 79) eller "Indstilling af klokkeslætformatet" (Time Display Format) ( side 80). Bemærkning Hvis der ikke er mere strøm på batteriet, f.eks. når afspilleren ikke anvendes i lang tid, skal dine indstillinger for dato og klokkeslæt genindstilles, og "-" vises i stedet for aktuel dato og klokkeslæt. Uret kan tabe eller vinde op til 60 sekunder pr. måned. I så fald skal du indstille uret igen.

79 Common Settings Indstilling af datoformatet Du kan indstille det datoformat, der vises for det aktuelle klokkeslæt ( side 77), til "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" eller "DD/MM/YYYY". Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Date Display Format", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen, der bruges til at indstille displayformatet, vises. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Du kan vælge formatet blandt følgende tre typer. "YYYY/MM/DD": Datoen vises som år/måned/dag. "MM/DD/YYYY": Datoen vises som måned/dag/år. "DD/MM/YYYY": Datoen vises som dag/måned/år.