Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

80 Common Settings

80 Common Settings Indstilling af klokkeslætformatet Du kan vælge det klokkeslætformat, der vises for det aktuelle klokkeslæt ( side 77), enten som "12-hour"- eller "24-hour"-visning. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Time Display Format", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen, der bruges til at indstille displayformatet, vises. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "12-hour": Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format. "24-hour": Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.

81 Common Settings Visning af oplysninger om afspilleren (Unit Information) Oplysninger, som f.eks. modelnavn, firmwareversion osv., kan vises. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Unit Information", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over tilgængelige afspilleroplysninger vises. Tilgængelige afspilleroplysninger Indstilling Model: Firmware: Total songs: Total videos: Total photos: WM‐PORT: Beskrivelse Viser modelnavnet for afspilleren. Viser versionsoplysninger for afspillerens firmware. Viser det samlede antal sange, der er lagret i afspilleren. Viser det samlede antal videoer, der er lagret i afspilleren. Viser det samlede antal fotos, der er lagret i afspilleren. Viser versionsoplysningerne for WM‐PORT.