Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

82 Common Settings

82 Common Settings Nulstilling til fabriksindstillinger (Reset all Settings) Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren sletter ikke data, som f.eks. lyd- og fotodata. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Bemærkning Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde i pausetilstand, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Reset all Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Skærmbilledet for bekræftelse af nulstilling til fabriksindstillingerne vises. Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "Restored factory settings." vises. Annullering af operationen Vælg "No" i trin , og tryk på knappen for at bekræfte. Du kan også annullere operationen ved at trykke på knappen BACK/HOME i trin . Indstillingsproceduren annulleres, og oversigten over "Common Settings" vises igen.

83 Common Settings Formatering af hukommelsen (Format) Du kan formatere afspillerens indbyggere flash-hukommelse. Hvis hukommelsen bliver formateret, slettes alle data. Sørg for at kontrollere de data, der er gemt i hukommelsen, før formatering, og eksporter eventuelle vigtige data til harddisken i din computer. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Bemærkning Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde i pausetilstand, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Common Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Format", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "All data including songs will be deleted. Proceed?" vises. Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "All data will be deleted. Proceed?" vises. Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Mens hukommelsen formateres, vises et animeret display. Når initialiseringen afsluttes, vises "Memory formatted.". Fortsættes