Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

84 Common Settings

84 Common Settings Annullering af operationen Vælg "No" i trin or , og tryk på knappen for at bekræfte. Du kan også annullere operationen ved at trykke på knappen BACK/HOME i trin eller . Bemærkninger Du må ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse vha. software eller Windows Stifinder. vises i stedet for (Clock Display), hvis afspilleren opretter adgang til visse onlinetjenester (kun tilgængelig i USA). For at gendanne (Clock Display) skal du formatere afspillerens hukommelse ( side 83).

85 Common Settings Valg af skærmsprog Du kan vælge mellem en række sprog til visning af menuer og meddelelser på afspilleren. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Language Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen /// for at vælge et sprog ( side 86), og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Fortsættes