Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

92 Fejlfinding

92 Fejlfinding Fejlfinding Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet. 1 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle de fejlrettede handlinger, der er nævnt. 2 Tilslut afspilleren til din computer for at oplade batteriet. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade batteriet. 3 Tryk på knappen RESET med en lille stift el.lign. Hvis du trykker på knappen RESET, mens du betjener afspilleren, slettes lagrede data og indstillinger muligvis på afspilleren. Når du har nulstillet afspilleren, kan du trykke på en vilkårlig knap for at tænde for afspilleren. Afspilleren genaktiverer de tidligere indstillede emner. 4 Se efter oplysninger om problemet i Help (Hjælp) i den individuelle software. 5 Se efter oplysninger om problemet på et af vores support-websteder. For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support For kunder, der har købt de oversøiske modeller: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ 6 Hvis de fremgangsmåder, der er beskrevet herover, ikke løser problemet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Fortsættes

93 Fejlfinding Betjening Symptom Der er ingen lyd. Der afspilles ingen data. Årsag/Løsning Lydstyrken er indstillet til nul. Skru op for lydstyrken ( side 11). Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 11). Hovedtelefonstikket er snavset. Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud. Der er ikke gemt sange eller videofiler på afspilleren. Følg anvisningerne i den viste meddelelse, og overfør sange eller videoer fra computeren. Batteriet er opbrugt. Oplad batteriet helt ( side 23). Hvis afspilleren ikke reagerer, selv efter batteriet er opladet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren ( side 92). Der er ingen data lagret i afspilleren. Følg anvisningerne på den viste meddelelse, og overfør data fra computeren. Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer" ( side 117). Sange eller videoer afspilles muligvis ikke, afhængigt af filformatet ( side 117). Fotos vises muligvis ikke, afhængigt af filstørrelsen eller filformatet ( side 117). Den begrænsede afspilningsperiode for sangen er udløbet på grund af abonnementsvilkår osv. Sange med en udløbet begrænset afspilningsperiode kan ikke afspilles. Opdater dem med softwaren, der blev anvendt ved overførsel. Fortsættes