Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

96 Fejlfinding Betjening

96 Fejlfinding Betjening (fortsat) Symptom Årsag/Løsning Afspilleren fungerer ikke. Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig. Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der kører ( side 23). Hvis du oplader batteriet, og der ikke sker nogen ændring, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren ( side 92). Det er ikke muligt at finde overførte data. Lydstyrken er ikke høj nok. Der er ingen lyd i den højre kanal i hovedtelefonerne. Eller lyden fra højre kanal høres i begge hovedtelefoner. Afspilningen stoppede pludseligt. Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er formateret med Windows Stifinder. Formater den indbyggede flash-hukommelse i afspilleren ( side 83). Det medfølgende USB-kabel var blevet koblet fra afspilleren, mens data blev overført. Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og formatér den indbyggede flash-hukommelse på afspilleren ( side 83). Efter træk og slip i Windows Stifinder svarer datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren ( side 27). Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer" ( side 117). Sange eller videoer afspilles muligvis ikke, afhængigt af filformatet ( side 117). Fotos vises muligvis ikke, afhængigt af filstørrelsen eller filformatet ( side 117). "AVLS (Volume Limit)" er aktiveret. Deaktivér "AVLS (Volume Limit)" ( side 73). Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i. Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, bliver lyden ikke gengivet korrekt. Sæt hovedtelefonstikket i, indtil det klikker på plads. ( side 11). Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig. Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der kører ( side 23). De sange eller videofiler, der ikke kan afspilles, bliver afspillet. Afspil de andre sange eller videofiler. Fortsættes

97 Fejlfinding Betjening (fortsat) Symptom Miniaturer vises ikke. Omslag vises ikke. Afspilleren kan ikke formateres. Strømmen til afspilleren blev midlertidigt slukket, og derefter tændt igen. Afspilleren fungerer ikke, som den skal. Årsag/Løsning Sange har ikke omslagsoplysninger i et filformat, der understøttes af afspilleren. Miniaturer vises kun, hvis sange har omslagsoplysninger i et filformat, der understøttes af afspilleren. Overfør igen vha. den medfølgende Windows Media-afspiller eller anden egnet overførselssoftware. Miniaturenavnet svarer ikke til den tilknyttede videofil. Anbring en JPEG-fil af samme navn som videofilen, med filtypen ".thm" eller ".jpg", i mappen, som indeholder videofilen. Hvis fotos ikke har miniaturer, der er i overensstemmelse med Exif-filformatet, kan miniaturerne ikke vises. Overfør dine fotos igen vha. den medfølgende Media Manager for WALKMAN. Oplysninger om omslag er ikke inkluderet sammen med dataene. Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag er inkluderet. Du kan angive omslag vha. den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden overførselssoftware til angivelse af omslag. Detaljer vedrørende anvendelsen finder du i Help (Hjælp) i softwaren eller hos softwareproducenten Visse omslag vises ikke afhængigt af filformatet. Det resterende batteri har lav eller utilstrækkelig opladning. Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der kører ( side 23). Hvis der opstod en fejl, slukker afspilleren, og tænder derefter igen automatisk. Computeren er blevet startet eller genstartet, mens afspilleren var tilsluttet til den. Nulstil afspilleren ved at trykke på knappen RESET på afspilleren. Du skal koble afspilleren fra, når du starter eller genstarter computeren. Fortsættes