Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

104 Vianmääritys

104 Vianmääritys Ilmoitukset Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimen näyttöön tulee ilmoitus. Ilmoitus Merkitys Ratkaisu All group numbers have been used. Cannot play; file format is not supported. Cannot play; the license is expired. Luettelokohteiden (paitsi kappaleluetteloiden) määrä ylittää sallitun enimmäismäärän (8 192 kohdetta). Toistoluetteloihin rekisteröityjen kappaleiden kokonaismäärä on saavuttanut määrän 65 535. Yrität toistaa tiedostoa, jota soitin ei pysty toistamaan. Kappaleen toiston aikaraja on saavutettu. Kappaleet, jotka ylittävät sallitun enimmäismäärän, tallennetaan ”Others”- kansioon. Jos et löydä kappaletta, katso ensin ”Others”- luettelosta. Jos et halua tallentaa sallitun enimmäismäärän ylittäneitä kappaleita ”Others”-luetteloon, poista tarpeettomat kappaleet soittimesta samalla ohjelmistolla kuin ne siirrettiin soittimeen, tai Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos soittimeen rekisteröityjen toistoluettelojen kokonaismäärä on suurempi kuin 65 535, tämän määrän ylittäviä toistoluetteloja ei voi näyttää. Vähennä toistoluettelojen määrää (poista toistoluetteloja) samalla ohjelmistolla kuin kappaleet siirrettiin soittimeen. Soitin ei toista tiedostoa, jonka tiedostomuoto ei ole tuettu ( sivu 117). Päivitä kappaleiden lisenssitiedot siirtoon käytetyn ohjelmiston avulla. Jatkuu

105 Vianmääritys Ilmoitus Merkitys Ratkaisu Cannot save more than 30 Preset stations. Do not disconnect. Firmware update failed. LOW BATTERY. Please Charge. Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. On hold... Cancel HOLD function to activate controls. Preset already exists. The device’s memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. Muistiin on jo esiviritetty 30 asemaa. Soitin on liitetty tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen laitteeseen tietojen siirtämistä varten. Laiteohjelmiston päivitys ei onnistunut. Soittimen akun varaus on alhainen. Soittimen vapaa tilaa ei riitä. Soitinta ei voi käyttää, koska HOLD-kytkin on HOLD-asennossa. Yritit esivirittää taajuuden, joka on jo esiviritetty. Sisäistä flash-muistia ei ole alustettu oikein. Soittimen muisti on alustettu tietokoneessa. Poista tarpeettomat asemat ensin ( sivu 69). Esiviritä sitten haluamasi asemat. Tämä ei ole virheilmoitus. Älä irrota USB-kaapelia, ennen kuin siirtäminen on päättynyt. Yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Lataa akku ( sivu 23). Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja poista sitten tarpeettomat tiedostot soittimesta samalla ohjelmistolla kuin ne siirrettiin, tai Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jotta voisit käyttää soitinta, työnnä HOLDkytkintä vastakkaiseen suuntaan ( sivu 12). Esiviritä muita taajuuksia. Alusta sisäinen flashmuisti uudelleen valitsemalla ”Settings” - ”Common Settings” - ”Format” ( sivu 83).