Views
2 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

22 OPTION-painikkeen

22 OPTION-painikkeen käyttäminen Kunkin toiminnon asetuksia voi muuttaa painamalla OPTION/PWR OFF - painiketta. OPTION/PWR OFF -painike on kätevä, koska sen avulla asetusnäytön voi tuoda näkyviin heti valitsematta asetustoimintoja Homevalikon (Settings) -valikosta. OPTION/PWR OFF -painike Viisisuuntainen painike Paina OPTION/PWR OFF -painiketta. Asetusvalikko tulee näkyviin. Valitse kohde painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Valitun vaihtoehdon asetusnäyttö tulee näkyviin tai valittu komento suoritetaan. Asetusvalikon toiminnot määräytyvät sen mukaan, missä näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta painetaan. Lisätietoja on seuraavilla sivuilla. ”Musiikkiasetusvalikon avaaminen” ( sivu 39) ”Videoasetusvalikon avaaminen” ( sivu 54) ”Valokuva-asetusvalikon avaaminen” ( sivu 64) ”FM-virittimen asetusvalikon avaaminen” ( sivu 72)

23 Käytön aloittaminen Soittimen valmisteleminen Soittimen akun lataaminen Soittimen akkua ladataan, kun soitin on liitettynä käynnissä olevaan tietokoneeseen. Liitä soitin tietokoneeseen käyttämällä soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia. Liitä USBkaapelin liitin soittimeen niin, että -merkki on ylöspäin. Kun jäljellä olevan akun varauksen ilmaisin näkyy näytössä muodossa , lataus on valmis (latausaika noin 4 tuntia). Kun soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen (arvoon jäljellä olevan akun varauksen määrästä, joka näkyy näytössä). Soittimen akun lataaminen Näytön akkusymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla. Tietoja akun kestosta on sivulla 121. Kun akun virta vähenee, kuvakkeen palkki lyhenee. Jos näyttöön tulee teksti ”LOW BATTERY. Please Charge.”, soitinta ei voi käyttää. Lataa soittimen akku liittämällä soitin tietokoneeseen. Jatkuu