Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

24 Käytön aloittaminen

24 Käytön aloittaminen Huomautuksia Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 ºC–35 ºC. Akku voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se kuluu loppuun. Latauskertojen määrä voi vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan. Näytössä oleva akun varaustilan ilmaisin näyttää vain arvion. Esimerkiksi ilmaisimen yksi palkki ei välttämättä ilmaise täsmälleen neljäsosaa akun latauksesta. Näyttöön tulee teksti ”Do not disconnect.”, kun soitin ottaa yhteyden tietokoneeseen. Älä irrota mukana toimitettua USB-kaapelia, kun näytössä on teksti ”Do not disconnect.”, sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua. Soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen. Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet voivat häiritä soittimen toimintaa. Emme takaa akun latautumista itse koottuja tai muunneltuja tietokoneita käytettäessä. Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan, kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä, soittimen akku ei lataudu. Sen sijaan soitin kuluttaa akun virtaa ja purkaa sen latauksen. Älä jätä soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin soitin saattaa purkaa tietokoneen akun tyhjäksi. Kun soitin on liitettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta ennen näiden toimien suorittamista. Jos soitinta ei aiota käyttää yli puoleen vuoteen, lataa akku vähintään kerran 6–12 kuukauden aikana, jotta akku pysyy hyvässä kunnossa. Jatkuu

25 Käytön aloittaminen Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen OPTION/PWR OFF -painike Soittimen virran kytkeminen Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta. Soittimen virran katkaiseminen Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ( sivu 12) ja pidät sitä alhaalla, soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu akkuvirran säästämiseksi. Kun painat jotain painiketta soittimen ollessa valmiustilassa, ”Now Playing” -näyttö tulee näkyviin ja soitin on valmis käyttöön. Jos soitin on valmiustilassa noin 4 tuntia, sen virta katkeaa automaattisesti kokonaan. Kun painat jotain painiketta soittimen virran ollessa katkaistuna, aloitusnäyttö tulee ensin näkyviin ja sitten näkyviin tulee ”Now Playing” -näyttö.