Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

44 Musiikkiasetusten

44 Musiikkiasetusten määrittäminen Normaalin äänenlaadun palauttaminen Valitse ”None” vaiheessa ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Vihje Äänenlaadun voi valita myös ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Equalizer”. Huomautuksia Jos omat ”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksesi tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta eron tasoittamiseksi. ”Equalizer”-asetusta ei käytetä videota toistettaessa. Taajuuskorjainasetusten luettelo Ääniasetukset näkyvät näytössä, kuten sulkeisiin on kirjoitettu. Asetus/kuvake None Kuvaus Äänenlaadun asetus ei ole käytössä. (Oletusasetus) Heavy ( ) Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan voimakkaamman äänen. Pop ( ) Korostaa keskiäänialuetta. Sopii laulettuun musiikkiin. Jazz ( ) Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan elävän äänen. Unique ( ) Korostaa korkeita ja matalia äänialueita, jolloin kuuntelusta voi nauttia hiljaisellakin äänenvoimakkuudella. Custom 1 ( ) Käyttäjän omat ääniasetukset, joissa kutakin Custom 2 ( ) taajuusaluetta voi säätää erikseen. Lisätietoja on sivulla 45. Jatkuu

45 Musiikkiasetusten määrittäminen Äänenlaadun mukauttaminen Viiden taajuusalueen Equalizer-asetuksen arvot voi esiasettaa ”Custom 1”- tai ”Custom 2” -esiasetuksiksi. Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin. Valitse (Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin. Valitse ”Equalizer” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee näkyviin. Valitse ”Custom 1”- tai ”Custom 2” -kohdassa ”Edit” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Asetusnäyttö tulee näkyviin. Siirrä kohdistin tai taajuusalueen asetukseen painamalla/ - painiketta ja säädä asetustasoa painamalla / -painiketta. Viiden taajuusalueen asetukseksi voi valita seitsemän äänitasoa. Vahvista painamalla -painiketta. Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee uudelleen näkyviin. Muista vahvistaa valinta painamalla -painiketta asetustason säätämisen jälkeen. Jos painat BACK/HOME-painiketta ennen vahvistusta, asetus peruutetaan. Huomautus ”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksia ei käytetä videota toistettaessa tai FM-radiota kuunneltaessa.