Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo Päävalikkoluettelo (Home).................... 6 Vakiovarusteet....................................... 8 Tietoja laitteen mukana toimitetuista ohjelmistoista.................................................9 Osat ja säätimet................................... 11 Etuosa...............................................................11 Takaosa............................................................13 Soittimen painikkeet ja näytöt............ 14 Viisisuuntaisen painikkeen ja näytön käyttäminen..................................................15 ”Now Playing” -näytön tuominen näkyviin........................................................21 OPTION-painikkeen käyttäminen...... 22 Käytön aloittaminen Soittimen valmisteleminen.................. 23 Soittimen akun lataaminen...........................23 Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen..............................................25 Tiedostojen hakeminen....................... 26 Tiedostojen siirtäminen...................... 27 Musiikin toistaminen Kappaleiden etsiminen (Music Library)....................................... 30 Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen perusteella.....................................................30 Kappaleiden etsiminen albumin perusteella.....................................................31 Kappaleiden etsiminen esittäjän perusteella.....................................................32 Kappaleiden etsiminen tyylilajin perusteella.....................................................33 Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden perusteella.....................................................34 Kappaleiden etsiminen kansion perusteella.....................................................35 Toistoluettelon toistaminen................ 36 Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä..................................... 37 Kappaleiden poistaminen musiikkikirjastosta (”Music Library”).............................. 38 Musiikkiasetusvalikon avaaminen...... 39 Musiikkiasetusten määrittäminen Toistotilan määrittäminen (Play Mode)........................................... 41 Äänenlaadun asettaminen (Equalizer)... 43 Äänenlaadun muuttaminen..........................43 Äänenlaadun mukauttaminen......................45 Videoiden toistaminen Videoiden toistaminen........................ 46 Videon näyttösuunnan määrittäminen................................... 48 Videonäytön asetusten määrittäminen................................... 50 Zoomaustoiminnon asetusten määrittäminen................................... 51 Videoiden poistaminen videokirjastosta (”Video Library”).............................. 53 Videoasetusvalikon avaaminen........... 54 Valokuvien toistaminen Valokuvien näyttäminen..................... 55 Valokuvan näyttösuunnan määrittäminen................................... 57 Valokuvanäytön asetusten määrittäminen................................... 59 Diaesityksen toistaminen.................... 60 Diaesityksen esitystilan määrittäminen................................... 61 Diaesityksen aikavälin määrittäminen................................... 62 Valokuvien poistaminen valokuvakirjastosta (”Photo Library”).............................. 63 Valokuva-asetusvalikon avaaminen.... 64 Jatkuu

FM-radion kuunteleminen FM-radion kuunteleminen.................. 65 1 FM-radion ottaminen käyttöön.................65 2 Radioasemien automaattinen esiviritys (Auto Preset)....................................66 3 Radioasemien valitseminen.......................67 Radioasemien esivirittäminen manuaalisesti..................................... 68 Esiviritettyjen radioasemien poistaminen..................................................69 Vastaanottoherkkyyden asettaminen (Scan Sensitivity).................................... 70 Mono- ja stereoäänen vaihtaminen (Mono/Auto).......................................... 71 FM-virittimen asetusvalikon avaaminen......................................... 72 Common Settings Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS (Volume Limit))............................. 73 Äänimerkin poistaminen käytöstä...... 74 Näytönsäästäjän tyypin määrittäminen................................... 75 Näytön kirkkauden säätäminen (Brightness)........................................... 76 Nykyisen ajan asettaminen (Set Date-Time)...................................... 77 Päivämäärän näyttötavan asettaminen....................................... 79 Ajan näyttötavan asettaminen............. 80 Soittimen tietojen näyttäminen (Unit Information).................................. 81 Alkuperäisten asetusten palauttaminen (Reset all Settings)................................... 82 Muistin alustaminen (Format)............... 83 Näytön kielen valitseminen................. 85 Hyödyllisiä tietoja Akun keston pidentäminen................. 87 Tiedostomuoto ja bittinopeus............. 88 Äänitiedostomuoto.........................................88 Videotiedostomuoto.......................................89 Valokuvatiedostomuoto.................................89 Tiedostojen tallentaminen.................. 90 Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen.................................... 91 Vianmääritys Vianmääritys....................................... 92 Ilmoitukset........................................ 104 Lisätietoja Varotoimet......................................... 106 Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvä ilmoitus............................... 114 Tekniset tiedot................................... 117 Hakemisto.......................................... 123 Huomautus Kaikkia malleja ei välttämättä myydä siinä maassa tai sillä alueella, josta olet hankkinut soittimen.