Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

82 Common Settings

82 Common Settings Alkuperäisten asetusten palauttaminen (Reset all Settings) Voit palauttaa soittimen alkuperäiset oletusasetukset. Soittimen alkuperäisten asetusten palauttaminen ei poista ääni- ja valokuvatietoja. BACK/HOME-painike Settings Viisisuuntainen painike Huomautus Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan taukotilassa. Paina taukotilassa BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-valikko tulee näkyviin. Valitse (Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin. Valitse ”Reset all Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Tehtaan asetusten palautuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin. Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Näyttöön tulee viesti ”Restored factory settings.”. Toiminnon peruuttaminen Valitse ”No” vaiheessa ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Toiminnon voi peruuttaa myös painamalla BACK/HOME-painiketta vaiheessa . Asetusten määrittäminen keskeytetään, ja yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee uudelleen näkyviin.

83 Common Settings Muistin alustaminen (Format) Soittimen sisäisen flash-muistin voi alustaa. Jos muisti alustetaan, kaikki tiedot poistetaan. Tarkista muistissa olevat tiedot ennen alustamista ja vie kaikki tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle. BACK/HOME-painike Settings Viisisuuntainen painike Huomautus Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan taukotilassa. Paina taukotilassa BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-valikko tulee näkyviin. Valitse (Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin. Valitse ”Format” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Näyttöön tulee viesti ”All data including songs will be deleted. Proceed?”. Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Näyttöön tulee viesti ”All data will be deleted. Proceed?”. Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Kun muistia alustetaan, näytössä näkyy animaatio. Alustamisen jälkeen näyttöön tulee viesti ”Memory formatted.”. Jatkuu