Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

94 Vianmääritys

94 Vianmääritys Käyttö (jatkuu) Ongelma Siirretyt tiedostot eivät näy tiedostoluettelossa. Kun ”All Songs” tai ”Album” on valittuna, kaikki kappaleet tulevat näkyviin, mutta jotkin kappaleet eivät näy, kun ”Folder” on valittuna. Kappaleita toistetaan vain tietyltä toistoalueelta, esimerkiksi yhdeltä albumilta. Tiedostoja ei voi poistaa soittimesta. Syy ja ratkaisu Näytettävien tiedostojen enimmäismäärä on saavutettu. Videotiedostojen enimmäismäärä on 1 000 ja valokuvatiedostojen 8 000. Kansioiden enimmäismäärä on 1 000, kun valokuvat ovat valokuvakansioiden luettelossa. Poista tarpeettomat tiedostot. Vapaa tila ei riitä. Vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomia tiedostoja. Tiedostoja on vedetty ja pudotettu Windowsin Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot enää vastaa soitinta ( sivu 27). Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117). Äänitiedostot eivät ole ”MUSIC”-kansion alla olevissa kansioissa. Siirrä ne ”MUSIC”-kansion alla oleviin kansioihin vetämällä ja pudottamalla. Soitin toistaa kappaleita vain niistä luetteloista, joista toisto alkaa (esim. albumiluettelo ja esittäjäluettelo) ( sivu 42). Et pysty poistamaan soittimessa olevia kappaleita, videoita tai valokuvia. Poista ne samalla ohjelmistolla, jolla kappaleet siirrettiin soittimeen, tai poista ne Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jatkuu

95 Vianmääritys Käyttö (jatkuu) Ongelma Äänessä on häiriöitä. Painikkeet eivät toimi. Toistoa ei voi pysäyttää. Syy ja ratkaisu Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja. Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä. CD-levyiltä tai muilta tallennusvälineiltä tuodut musiikkitiedot ovat vahingoittuneet. Poista tiedot ja tuo sekä siirrä ne uudelleen. Kun tuot tietoja tietokoneeseen, sulje kaikki muut sovellukset tietojen vahingoittumisen välttämiseksi. Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117). Tietyt tiedoston ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, ettei kaikkien kappaleiden toisto onnistu. HOLD-kytkin on asetettu HOLD-asentoon. Työnnä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( sivu 12). Soittimeen on tiivistynyt kosteutta. Anna soittimen kuivua muutama tunti. Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä. Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen ( sivu 23). Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta ( sivu 92). Soitinta ei voi käyttää, kun näytössä näkyy ”Connecting” tai ”Connected USB (MTP)”. Irrota USB-kaapeli ja käytä soitinta sitten. Tässä soittimessa toiston pysäyttämisellä ja taukotilalla ei ole eroa. Kun painat -painiketta, tulee näkyviin ja toisto siirtyy taukotilaan/ pysähtyy. Jatkuu