Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

98 Vianmääritys

98 Vianmääritys Näyttö Ongelma Home-valikossa kuvakkeen (Clock Display) sijaan näkyy kuvake . Nimen kohdalla näkyy ””. Esimerkiksi albumin tai esittäjän nimen kohdalla näkyy teksti ”Unknown”. Näytössä näkyy vääriä merkkejä. Näyttö pimenee valokuvan katselun aikana. Syy ja ratkaisu Kuva on muuttunut, sillä soitin käyttää onlinepalvelua (vain Yhdysvalloissa). Jos haluat palauttaa kuvakkeen (Clock Display), alusta soitin ( sivu 83). Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää soittimessa. Nimeä tiedosto uudelleen käyttämällä sallittuja merkkejä ja samaa ohjelmistoa, jolla kappaleet siirrettiin soittimeen, tai nimeä ne Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Tiedosto ei sisällä tietoja esimerkiksi albumin tai esittäjän nimestä. Väärä kieli on valittuna. Korjaa ”Language Settings” -asetus ( sivu 85) ja siirrä tiedostot sitten uudelleen soittimeen. Mitään toimintoa ei ole käytetty 30 sekunnin kuluessa ( sivu 75). Paina mitä tahansa painiketta. Näyttö pimenee. Mitään toimintoa ei käytetty 3 minuutin aikana, jonka soitin oli taukotilassa. Paina mitä tahansa painiketta. Mitään toimintoa ei ole käytetty 30 sekunnin kuluessa, ja ”Screensaver”-asetuksena on ”Blank” ( sivu 75). Paina mitä tahansa painiketta. Valitse ”Screensaver”-asetukseksi ”Clock”, jos haluat. Näyttöön tulee ilmoitus. Katso kohtaa ”Ilmoitukset” ( sivu 104). Jatkuu

99 Vianmääritys Virta Ongelma Akun käyttöaika on lyhyt. Soitin ei lataa akkua. Soittimen virta katkeaa automaattisesti. Lataaminen päättyy hyvin nopeasti. Syy ja ratkaisu Käyttölämpötila on alle 5 °C. Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Tämä ei ole merkki viasta. Akun latausaika ei riitä. Lataa akkua, kunnes tulee näyttöön. Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voidaan säästää akkuvirtaa ja käyttää soitinta pidempään ( sivu 87). Soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan. Akun tehokkuus paranee, jos akku ladataan ja sen varaus puretaan useita kertoja peräkkäin. Jos akun käyttöaika on akun lataamisen jälkeenkin vain puolet tavallisesta, akku on syytä vaihtaa. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Soitin toistaa tekijänoikeussuojattua sisältöä. Tekijänoikeussuojattua sisältöä toistettaessa akun käyttöaika voi olla tavallista lyhyempi. USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USBporttiin oikein. Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen. Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Akkua ladataan ympäristössä, jonka lämpötila ei ole 5 ºC–35 ºC. Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 ºC–35 ºC. Tietokone ei ole käynnissä. Käynnistä tietokone. Tietokone on siirtynyt lepotilaan tai horrostilaan. Herätä tietokone lepotilasta tai horrostilasta. Soittimen virta katkeaa automaattisesti akkuvirran säästämiseksi. Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta. Jos akku on melkein täynnä latauksen alkaessa, täyden latauksen saavuttamiseen tarvitaan vain vähän aikaa. Jatkuu