Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

118 Aanvullende

118 Aanvullende informatie Foto* 5 Foto-indeling (codec) JPEG Indeling voor mediabestanden: Compatibel met Exif 2.21 -bestandsindeling Bestandsextensie: .jpg Profiel: Baseline Profile Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels) Aantal bestanden Max. 8.000 * 1 De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten. * 2 AAC-LC-bestanden die met copyright zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld. * 3 Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie. * 4 Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11. * 5 Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling. Vervolg

119 Aanvullende informatie Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering) De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van 4 minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling. NWZ-E435F NWZ-E436F Bitsnelheid Nummers Tijd Nummers Tijd 48 kbps 1.150 76 uur 40 min. 2.450 163 uur 20 min. 64 kbps 885 59 uur 00 min. 1.850 123 uur 20 min. 128 kbps 440 29 uur 20 min. 925 61 uur 40 min. 256 kbps 220 14 uur 40 min. 460 30 uur 40 min. 320 kbps 175 11 uur 40 min. 370 24 uur 40 min. NWZ-E438F Bitsnelheid Nummers Tijd 48 kbps 5.050 336 uur 40 min. 64 kbps 3.750 250 uur 00 min. 128 kbps 1.850 123 uur 20 min. 256 kbps 945 63 uur 00 min. 320 kbps 755 50 uur 20 min. Maximale opnametijd voor video's (bij benadering) De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt. NWZ-E435F NWZ-E436F NWZ-E438F Bitsnelheid Tijd Tijd Tijd Video-indeling: 384 kbps Audio-indeling: 128 kbps 7 uur 10 min. 15 uur 00 min. 30 uur 40 min. Video-indeling: 768 kbps Audio-indeling: 128 kbps 4 uur 00 min. 8 uur 30 min. 17 uur 30 min. Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering) Max. 8.000 Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte. Vervolg