Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

12 HOLD-schakelaar

12 HOLD-schakelaar Wanneer u de speler meeneemt, kunt u deze met de HOLD-schakelaar beveiligen tegen ongewenste bediening. Als u de HOLDschakelaar in de richting van de pijl schuift, worden alle bedieningsknoppen uitgeschakeld. Als u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting schuift, schakelt u de HOLD-functie uit. OPTION/PWR OFF-knop* 1 Hiermee geeft u het optiemenu weer ( pagina 22, 39, 54, 64, 72). Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de standbymodus van de speler geactiveerd. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de speler worden gebruikt. De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer 4 uur in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven. Opmerking De speler verbruikt een beetje stroom wanneer deze zich in de stand-bymodus bevindt. Het is daarom mogelijk dat de speler al snel volledig wordt uitgeschakeld, afhankelijk van de resterende batterijlading. * 1 Functies die op de speler zijn gemarkeerd met , worden geactiveerd wanneer u de bijbehorende knoppen ingedrukt houdt. * 2 Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken. Vervolg

13 Achterkant RESET-knop Hiermee stelt u de speler opnieuw in door met een puntig voorwerp op de RESET-knop te drukken ( pagina 92).