Views
1 month ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

22 De OPTION-knop

22 De OPTION-knop gebruiken U kunt verschillende instellingen van elke functie wijzigen wanneer u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u direct het instelscherm weergeven zonder instelitems te selecteren in het menu (Settings) van het Home-menu. OPTION/PWR OFF-knop Functieknop Druk op de OPTION/PWR OFF-knop. Het optiemenu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om het item te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Het scherm van het geselecteerde instelitem wordt weergegeven of de geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd. De items van het optiemenu verschillen, afhankelijk van het scherm waarin u op de OPTION/ PWR OFF-knop drukt. Zie de volgende pagina's voor meer informatie. "Het optiemenu voor muziek weergeven" ( pagina 39) "Het optiemenu voor video's weergeven" ( pagina 54) "Het optiemenu voor foto's weergeven" ( pagina 64) "Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven" ( pagina 72)

23 Aan de slag De speler voorbereiden De speler opladen De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler is aangesloten op een ingeschakelde computer. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw computer. Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de -markering naar boven zijn gericht. Wanneer wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de oplaadtijd is ongeveer 4 uur). Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding aangeeft). De speler opladen Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt weergegeven. Zie pagina 121 voor de levensduur van de batterij. Hoe leger de batterij raakt, hoe minder balkjes worden weergegeven in het pictogram. Als "LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te sluiten. Vervolg