Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

26 Aan de slag Gegevens

26 Aan de slag Gegevens ophalen Als u wilt genieten van muziek, foto's en video's op de speler, moet u de gegevens voorbereiden op uw computer. Gebruik geschikte software om de gegevens te importeren naar uw computer. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" ( pagina 117) voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.

27 Aan de slag Gegevens overdragen Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks overzetten door middel van slepen en neerzetten. Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Raadpleeg de volgende instructies om gegevens correct over te zetten. Zie pagina 9 voor informatie over de bijgeleverde software waarmee gegevens kunnen worden overgezet. Tips Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten). Als u Windows Media Player 11 installeert (raadpleeg "De Bedieningshandleiding en software installeren" in de "Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11. De hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving. Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11. Opmerkingen Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd. Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, de computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de computer uitschakelen of de computer uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert. U mag de namen van de mappen "MUSIC", "VIDEO", "PICTURE", "PICTURES" en "MP_ROOT" niet wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de - markering naar boven zijn gericht. Selecteer de speler met Windows Verkenner, sleep de bestanden en zet deze neer. De speler wordt in Windows Verkenner als [WALKMAN] weergegeven. Vervolg