Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

46 Video's afspelen Een

46 Video's afspelen Een video afspelen U kunt video's afspelen die in de "Video Library" staan. Video Library BACK/HOME-knop Functieknop Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Video Library) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De videolijst wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om een video te selecteren die u wilt afspelen en druk op de -knop om te bevestigen. De video wordt afgespeeld. Tips Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 50), wordt gedetailleerde informatie, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram en de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off ". U kunt de video afspelen die het laatst is afgespeeld. Druk op de OPTION/PWR OFFknop in de videolijst en selecteer "Most Recent Video" in het optiemenu. U kunt miniaturen voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden overgezet naar de speler ( pagina 28). Opmerking Er kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten. Vervolg

47 Video's afspelen Bewerkingen tijdens het afspelen van video's Actie (pictogram) Naar het begin van de volgende video gaan Functieknop Druk op de BACK/HOME-knop om terug te gaan naar de videolijst en selecteer de volgende video in de lijst ( pagina 15). Druk op de -knop. Naar het begin van de huidige video gaan Een klein stukje vooruitspoelen Druk op de -knop wanneer het afspelen van ( )* 1 de video is onderbroken. Een klein stukje terugspoelen Druk op de -knop wanneer het afspelen van ( )* 1 de video is onderbroken. Snel vooruitspoelen in de video Houd de -knop ingedrukt wanneer het waarvoor het afspelen is afspelen van de video is onderbroken. onderbroken ( )* 2 Snel terugspoelen in de video Houd de -knop ingedrukt wanneer het waarvoor het afspelen is afspelen van de video is onderbroken. onderbroken ( )* 2 Snel vooruitspoelen Snel terugspoelen Houd de -knop ingedrukt terwijl de video wordt afgespeeld. Laat de -knop los om normaal afspelen te hervatten. Houd de -knop ingedrukt terwijl de video wordt afgespeeld. Laat de -knop los om normaal afspelen te hervatten. * 1 Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen, is afhankelijk van de video. * 2 De snelheid voor snel vooruit-/terugspoelen is afhankelijk van de lengte van de video.