Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

52 Video's afspelen

52 Video's afspelen Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. "Auto": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt weergegeven, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm weergegeven. (standaardinstelling) "Full": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt weergegeven, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld afgeknipt op basis van het weergavegebied. "Off ": het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de oorspronkelijke resolutie weergegeven. Als de resolutie van de video te groot is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderkant van het beeld bijgesneden. "Auto" "Full" "Off" 4:3-bron 4:3-bron 4:3-bron 16:9-bron 16:9-bron 16:9-bron Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke videobeeld aan. Tip De zoominstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.

53 Video's afspelen Video's verwijderen uit de Video Library Als u video's wilt verwijderen uit "Video Library", gebruikt u Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner. Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie over het gebruik.