Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

68 Luisteren naar

68 Luisteren naar FM-radio Zenders handmatig voorprogrammeren U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto Preset" ( pagina 66). Frequentie Voorinstelnummer OPTION/PWR OFF-knop Functieknop Druk op de /-knop om de gewenste frequentie te selecteren tijdens FM-ontvangst. Houd de -knop ingedrukt. De frequentie die u selecteert in stap , wordt voorgeprogrammeerd en het toewezen voorinstelnummer wordt onder de frequentie weergegeven. Tips U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren. U kunt FM-zenders handmatig voorprogrammeren in het FM-radioscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Save to Preset" in het optiemenu. Opmerkingen De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste frequentie. Als de zender die u wilt opslaan, al is voorgeprogrammeerd, wordt "Preset already exists." weergegeven en kan de zender niet nog een keer worden voorgeprogrammeerd. Vervolg

69 Luisteren naar FM-radio Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen Selecteer een gewenst voorinstelnummer voor de frequentie met de /-knop tijdens FM-ontvangst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop. Het optiemenu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Delete from Preset" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Wanneer de voorgeprogrammeerde zender is verwijderd, wordt een bericht weergegeven.