Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

70 Luisteren naar

70 Luisteren naar FM-radio De ontvangst instellen (Scan Sensitivity) Wanneer u zenders selecteert met de functie "Auto Preset" ( pagina 66) of de /-knop, kan de FM-receiver te veel ongewenste zenders ontvangen omdat de gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De standaardinstelling is "High". BACK/HOME-knop Settings Functieknop Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Settings) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Scan Sensitivity" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "Low" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid herstellen Selecteer "High" in stap en druk op de -knop om te bevestigen.

71 Luisteren naar FM-radio Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto) Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden. De standaardinstelling is "Auto". BACK/HOME-knop Settings Functieknop Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Settings) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Mono/Auto" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "Mono" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Terugkeren naar de automatische instelling Selecteer "Auto" in stap en druk op de -knop om te bevestigen.