Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

94 Problemen oplossen

94 Problemen oplossen Werking (vervolg) Probleem De overgebrachte gegevens worden niet in de bijbehorende lijst weergegeven. Wanneer "All Songs" of "Album" is geselecteerd, worden alle nummers weergegeven, maar bepaalde nummers worden niet weergegeven wanneer "Folder" is geselecteerd. Nummers worden slechts binnen een beperkt afspeelbereik afgespeeld, bijvoorbeeld binnen één album. Gegevens kunnen niet worden verwijderd op de speler. Oorzaak/Oplossing Het maximumaantal bestanden dat kan worden weergegeven, is bereikt. Het maximumaantal bestanden is 1.000 bestanden voor video's, 8.000 bestanden voor foto's. Het maximumaantal mappen is 1.000 mappen voor foto's in de fotomappenlijst. Verwijder overbodige gegevens. Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar. Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te maken op de speler. Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler ( pagina 27). De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina 117) voor meer informatie. De audiobestanden staan niet in mappen in de map "MUSIC". Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC". De speler speelt alleen nummers af uit lijsten waarin het afspelen wordt gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort) ( pagina 42). U kunt nummers, video's en foto's niet verwijderen op de speler. Verwijder de gegevens met Windows Verkenner of de software waarmee u de gegevens hebt overgezet. Vervolg

95 Problemen oplossen Werking (vervolg) Probleem Ruis is hoorbaar. De knoppen werken niet. Het afspelen wordt niet gestopt. Oorzaak/Oplossing Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler. Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's, enzovoort, zijn beschadigd. Verwijder de gegevens, importeer de gegevens opnieuw en zet ze nogmaals over. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina 117) voor meer informatie. Bepaalde nummers worden mogelijk niet afgespeeld, afhankelijk van bepaalde bestandsspecificaties. De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet. Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting ( pagina 12). Er is vocht in de speler gecondenseerd. Laat de speler enkele uren drogen. De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer ( pagina 23). Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen ( pagina 92). Terwijl "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt weergegeven, kunt u de speler niet bedienen. Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler. Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en onderbreken. Als u op de -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken/ gestopt. Vervolg