Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

100 Troubleshooting

100 Troubleshooting Връзка с компютър Симптом “MP3 Conversion Tool” или “Media Manager” за WALKMAN не се стартират. Причина / Начин на отстраняване Операционната среда на компютъра ви се е променила, вероятно заради обновление на операционната система “Windows”. Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting”. USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. Изключете го и го включете отново в порта. Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. Използвате USB хъб. Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни. Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново. “Connecting” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър. Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”. Плейърът не се разпознава от компютъра, когато го свържете към него. USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. Изключете го и го включете отново. Използвате USB хъб. Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг USB порт.

101 Troubleshooting Връзка с компютър (продължение) Симптом Причина / Начин на отстраняване Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра. Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения като статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят данните от повреда. - Изключете плейъра и го включете отново. Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютри, на които няма инсталиран “Windows Media Player 11”, може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката. Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения “Windows Media Player 11” на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с “Windows Media Player 11”. За подробности относно работата с “Windows Media Player” и поддръжка за него, посетете следния уебсайт: http://support.microsoft.com/ USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. Изключете го и го включете отново. На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място. Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство. Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора. На плейъра има повредени файлове. Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (-- страница 83).