Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

102 Troubleshooting

102 Troubleshooting Връзка с компютър (продължение) Симптом Причина / Начин на отстраняване Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра (продължение). Информацията може да е повредена. Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било надхвърлено. Изтрийте ненужните данни. Опитвате се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, на който вече е инсталиран “Windows Media Player 10”. Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM. Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обърнете се към производителя. На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни. На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място. Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите свободното място. На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него. Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите свободното място. Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър. Използвате USB хъб или USB удължител. Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра. Не можете да изтривате или да преименувате папките. Не можете да изтривате или да преименувате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”.

103 Troubleshooting FM тунер Симптом Причина / Начин на отстраняване Не можете да чуете добре радио излъчването Приеманата честота не е напълно настроена. Изберете честотата ръчно, за да повишите приема чрез бутон (стр. 68) Приемът е слаб или качеството на звука е лошо Радиосигналът е слаб. Слушайте FM излючване в близост до прозорец, тъй като сигналът може да е слаб във вътрешността на сгради или превозни средства. Кабелът на слушалките е изтеглен напълно. Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете повече. FM излъчването е повлияно от външна намеса В близост до плейъра е използвано устройство, излъчващо радио вълни като например мобилен телефон. Когато използвате мобилни телефони, мля не го правете в близост до плейъра. Други Симптом При работа с плейъра не се чува кратък звуков сигнал. Плейърът загрява. Причина / Начин на отстраняване Настройката “Beep Settings” е зададена в положение „Off“. Задайте я в положение „On“ (-- страница 74). Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан към поставката (не е включена в комплекта) или друго устройство. Звуковият сигнал не се чува, когато Bluetooth функцията е включена. Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрани без да работите с него, за да му позволите да изстине. Датата и часът са били нулирани. - Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът , след което настройте отново датата и часа (-- страница 77).