Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

104 Troubleshooting

104 Troubleshooting Съобщения за грешки Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу. Съобщение All group numbers have been used. (Всички групи са запълнени.) Значение Общият брой на файловете в списъците (с изключение на списъка на песните) е надхвърлил ограничението (8 192 файла). Общият брой на файловете, регистрирани в плейлистите, е достигнал 65 535. Действие Песните, надхвърлящи ограничението, се записват в „Others“. Ако никъде не можете да намерите желаната песен, потърсете я в „Others“. Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се записват в “Others“ е необходимо да изтриете ненужните песни от плейъра с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на песните или “Windows Explorer”. Ако общият брой на плейлистите, регистрирани в плейъра, надхвърли 65 535, плейлистите, надхвърлящи този номер, няма да бъдат изведени. Намалете броя на плейлистите (изтрийте някои от тях) с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на плейлистите. Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането невъзможно; форматът на файла не се поддържа от плейъра) Cannot play; the license is expired. (Възпроизвеждането невъзможно; лицензът е изтекъл.) Опитвате се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър. Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл. Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа от вашия плейър (-- страница 118). Обновете лицензионната информация на песните с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни.

105 Troubleshooting Съобщение Do not disconnect (Не изключвайте) Значение Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за трансфер на данни. Действие Това не е съобщение за грешка. Не изключвайте USB кабела докато не приключи трансфера. Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е неуспешно.) Обновяването на операционната система не е било осъществено. Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра. LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля, презаредете.) Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да освободите място.) Зарядът на батерията намалява. Капацитетът на плейъра е почти запълнен. Презаредете батерията (-- страница 23). Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел и изтрийте ненужните данни от плейъра ” с помощта на “Windows Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни. On hold… Cancel HOLD function to activate controls. (Задържане... Отменете функция HOLD, за да възстановите управлението на плейъра) Preset already exists (Съществуват предварителни настройки) Не можете да работите с плейъра, тъй като ключът „HOLD“ е поставен в позиция “HOLD“ Опитвате се да зададете честота, която вече е зададена. Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (-- страница 12). Задайте друга честота. The device’s memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu. (Паметта на устройството не е правилно форматирана. Моля, форматирайте я отново от меню “Settings”.) Вградената флаш-памет не е била форматирана правилно. Вградената флаш-памет е била форматирана на компютър. Изберете Select “Settings”- “Common Settings”- “Format”, за да форматирате отново вградената флаш памет (-- страница 83).