Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

14 Бутони за

14 Бутони за управление и екрани на плейъра За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения, FM радио или за да променяте настройките на плейъра, използвайте бутона с 5 функции и бутона „BACK / HOME“. Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите бутона „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони. В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Librаry“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню. Home menu Изберете (Music Librаry) и натиснете бутона . Натиснете бутона „BACK / HOME“. Music Library Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“. Album list Изберете „Album“ и натиснете бутона (списък на албумите) Натиснете бутона „BACK / HOME“. Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“. Изберете желания от вас албум и натиснете бутона Song list списък на песните) Натиснете бутона „BACK / HOME“. Натиснете бутона „BACK / HOME“. Изберете желаната от вас песен и натиснете бутона . Възпроизвеждането започва. Now Playing Screen (екран „Текущо възпроизвеждане“) Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“. Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“.

15 Използване на бутона с 5 функции Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое екранно меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“. *1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните. Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести курсора наляво или надясно, за да се покаже списъка с функции. Извежда предишния или следващия екран от списъка, когато индекс менюто не е активно. Бутон (възпроизвеждане / пауза / потвърждение)*1 Бутони Бутони Как да използваме бутона с 5 функции в менюто–списък Index (индекс) List (списък) Information area (област за информация) Извежда се информация за песните, иконките и др. (-- страница 18). Бутони Описание Потвърждава избраната от менюто или списъка функция. Натиснете и задръжте, за да стартирате възпроизвеждането на всички песни към избраната функция. Video List (списък) Бутони Описание Потвърждава функцията от списъка. Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. Извежда предишния или следващия екран от списъка.