Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

16 Photo

16 Photo (неподвижно изображение) List Бутони Описание Потвърждава елемента от списъка. Натиснете и задръжте, за да възпроизведете последователност от изображения в избраната функция. Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. Извежда предишния или следващия екран от списъка.

17 Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“) Music (Музика) заглавие на песента име на изпълнител заглавие на албума жанр година на излизане състояние на възпроизвеждането Бутони Описание Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът . Ако натиснете бутона отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“ Натиснете бутона , за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте, за да превъртите възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад. * Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.