Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

22 Използване

22 Използване на бутона OPTION (опции) Тази функция ви дава възможност да променяте различните настройки чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто -- (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню. Бутон OPTION / PWR OFF Бутон с 5 функции 1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“. На екрана се появява менюто с опции. 2 Чрез бутона изберете функцията, която желаете и след това натиснете бутона , за да потвърдите. На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда. Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте следните страници. Показване на менюто „Музикални опции“ (-- страница 39) Показване на менюто „опции видео“ (-- страница 54) Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ (-- страница 64) Показване на менюто „FM тунер опции“ (-- страница 72)

23 Getting Started Подготовка на плейъра Зареждане на плейъра Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър. За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел. Когато поставяте конектора на USB кабела в устройството, направете о с маркировка нагоре. Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: , зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 4 часа). Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: ) Презареждане на плейъра Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте -- страница 122 относно трайността на заряда в батерията. Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър.