Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

28 Getting Started За

28 Getting Started За песните (В Windows Explorer) Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папката “MUSIC”. Ако обаче директориите ви надминат 8 нива, нито файловете, нито папките ще бъдат разпознати. (В плейъра) Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената на файловете. В този случай не се прави разлика между малки и главни букви. За видео файловете (В Windows Explorer) Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка “VIDEO”. На първо ниво папка “VIDEO” ще разпознава или файл, или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво обаче няма да бъдат разпознати. (В плейъра) Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. (Прехвърлените последно данни са най-отгоре.) Съвет Можете да задавате JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове, като поставите JPEG файловете в съответните видео папки. Когато изведете списъка с видео файловете, ще видите миниатюрните изображения (малки снимки, които се извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на плейъра. За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално 160 x вертикално 120 точки, разширение: .thm/.jpg) и му дайте същото име като желания видео файл, а после го запазете в папката на видео файла. Ако има два файла с еднакво име като например (abc.thm и аbc.jpg), файлът с разширение .thm се извежда като миниатюрно изображение.

29 Getting Started За неподвижните изображения (В Windows Explorer) Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка “PICTURE”. Няма лимит за дълбочина на папката, въпреки че достъпността на файлове и папки под осмо ниво не е гарантирана. (В плейъра) Папките, които съдържат снимки, се извеждат по азбучен ред. Забележка Всички файлове с разширение .jpg включително миниатюрни изображения и видео файлове се разпознават като снимки. Всички папки които съдържат .jpg файлове се извеждат.