Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

2 Преглед на

2 Преглед на ръководството за експлоатация Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“. прехвърляте се към менюто „Съдържание“ Можете да изберете това, което търсите, от съдържанието на това ръководство прехвърляте се към „Основно (Home) меню“ Можете да изберете това, което търсите, от списъка с възможни опции в менюто на плейъра прехвърляте се към менюто „Индекс“ Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в ръководството. Съвети Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса. Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например -- страница 4) на всяка страница. За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете „Search“. След като вече сте се прехвърлили на нова страница, можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните или , разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“. Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.

3 Как да сменим формата на страницата Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците. Единична страница Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница. Непрекъснат преглед Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница. Непрекъснат преглед по двойки Две страници се показват едновременно като двойка страници от непрекъсната поредица от двойки страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или следващата двойка страници. Двойки страници Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или следващата двойка страници.