Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

30 Playing Music

30 Playing Music Търсене на песни (музикална библиотека) Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и други. Music Library (музикална библиотека) бутон „BACK / HOME бутон с 5 функции Забележка Когато на плейърът има запазени много папки/файлове, може да отнеме по-дълго време за плейъра да отвори файл/ папка. Търсене на песни по заглавие на песента 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутона изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона --, за да потвърдите избора си. Появява се екранът “Music Library”. 3 Чрез бутона изберете „All Songs“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните. 4 Чрез бутона изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

31 Playing Music Търсене на песни по албум 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутона изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранът “Music Library”. 3 Чрез бутона - изберете „Album“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на албумите. 4 Чрез бутона изберете желания от вас албум, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните от избрания албум. 5 Чрез бутона изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.