Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

32 Playing Music

32 Playing Music Търсене на песни по албум 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутона изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранът “Music Library”. 3 Чрез бутона - изберете „Album“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на албумите. 4 Чрез бутона изберете желания от вас албум, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните от избрания албум. 5 Чрез бутона изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

33 Playing Music Търсене на песни по изпълнител 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутона изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранът “Music Library”. 3 Чрез бутона изберете „Artist“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на изпълнителите. 4 Чрез бутона изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител. 5 Чрез бутона изберете желания от вас албум, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните от избрания албум. 6 Чрез бутона изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка. Съвети --Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, като го изберете, а след това натиснете и задържите бутона -- в стъпки от -- до --.