Views
3 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

36 Playing Music

36 Playing Music Възпроизвеждане на плейлист Можете да възпроизвеждате списък с песни (плейлист). Освен това можете да създавате плейлисти с помощта на приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Някои плейлисти обаче може да не бъдат разпознати от плейъра, в зависимост от използвания за създаването им софтуер. За подробности относно работата с програмите се обърнете към помощните им файлове или към техния производител. бутон „BACK / HOME“ Плейлист бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Playlists), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък с плейлистите. 3 Чрез бутоните изберете плейлист, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане. 4 Чрез бутоните изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са песните са подредени в списъка.

37 Playing Music Възпроизвеждане на песни в случайна последователност Плейърът възпроизвежда в случайна последователност. Плейлист бутон „BACK / HOME бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност. Съвети Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Shuffle All“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (-- страница 42). Дори да отмените “ Shuffle All”, настройката “Shuffle” или Shuffle&Repeat” за режима на възпроизвеждане се запазва. Възпроизвеждането чрез „Shuffle All “ се отменя автоматично от всяка една от следните операции: Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора й от “Music Library” и др. Промяна режима на възпроизвеждане.