Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

48

48 Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от следните възможности „Vertical “ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява). бутон „BACK / HOME Настройки бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции на видео настройки. 4 Чрез бутоните изберете “Video Orientation”, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

49 5 Чрез бутоните изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела (настройка по подразбиране). „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х 240 пиксела. Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от зададената настройка във “Video Orientation” (-- страница 18). Вертикална Хоризонтална Източник 4:3 Източник 16:9 Източник 4:3 Източник 16:9 Съвети Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Video Orientation” от менюто с опции. Когато „Display“ е настроен на „On“ (-- страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“ Забележка Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.