Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

50 Playing Videos

50 Playing Videos Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео Докато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времетраенето и т.н. бутон „BACK / HOME Настройки бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните - изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции на видео настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Display“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация на възпроизвеждания в момента видео файл и я показва само когато задействате плейъра (настройка по подразбиране). Съвет Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции. Забележка Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

51 Playing Videos Настройване на функция увеличение Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео. бутон „BACK / HOME Настройки бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона -, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции на видео настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.